ESC

Tìm kiếm bài viết

Giỏ hàng

Sidebar Panel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Câu chuyện tiếp theo của các bạn gà tại trang trại NLG Bà Rịa- Vũng Tàu

Các bạn gà đã được 30 ngày tuổi rồi, mào đỏ chót và đã biết gáy te te. Thật là vui tai

 

 

 

Bài viết tương tự:

09 10 2023
09 10 2023
09 10 2023
09 10 2023
09 10 2023
09 10 2023
09 10 2023
09 10 2023